Hirvenhaukkukokeet

Hirvenhaukkukoe (HIRV)

Hirvenhaukkukokeen (HIRV) tarkoituksena on saada selville koirien metsästysominaisuudet jalostusta varten, pitää hirvenmetsästys korkeatasoisena koiraurheiluna, kehittää sen harrastajia ja heidän yhteistoimintaansa sekä tarjota kilpailumahdollisuus sääntöjen pohjalta. Samalla voi vertailla sitä omaa koiraansa muihin koiriin ja saada tällä tavalla realistisemman käsityksen siitä minkälainen hirvikoiran pitää olla. Hirvenhaukkukokeisiin saavat osallistua Suomen Harmaahirvikoirajärjestön, Suomen Laikajärjestön ja Suomen Pystykorvajärjestön alaiset rodut yhdeksän kuukauden iässä.

Hirvenhaukkukokeessa testataan koiran toimintaa metsässä. Kokeessa jäljitellään käytännön metsästystä laskemalla koira irti maastoon etsimään hirveä. Hirven löydyttyä tuomarit pyrkivät lähestymään haukussa olevaa hirveä, kuten metsästyksessä tehtäisiin ampumatilaisuuteen pyrittäessä. Aina tämä ei heti onnistu myöskään käytännössä ja tilanne toistetaan mahdollisuuksien mukaan useita kertoja päivän aikana. Kokeen kuluessa testataan myös koiran yhteistyöhalukkuutta ja tottelevaisuutta. Lisäksi koiran suoritusta arvostellaan eri ominaisuuksien osalta kuten esim. haukun kuuluvuus.

Koe suoritetaan yhden päivän aikana ja koe-erän muodostuu kolmesta osasta, jotka ovat:

1. hakuaika (enintään 360 min),

2. työskentelyaika (enintään 300 min) ja

3. koiran kytkeminen/kytkemisyritys (niin pian kuin koiranohjaajalla on mahdollisuus yrittää kutsua koiraa).

Helpoin tapa aloittaa käyttökoeharrastus on ilmoittaa koira avoimen luokan pitkään kokeeseen. Tällaisissa kokeissa koepäivän ja -maaston saa itse valita esimerkiksi omilta metsästysmailta. Nuoren koiran on usein helpompi aloittaa koeuransa tutussa maastossa. Maaston osalta ainoa vaatimus on se, että joko koiranohjaajalla tai tuomarilla on alueelle metsästysoikeus tai lupa pitää koiraa siellä irti. Maaston on myös sijaittava sen kennelpiirin alueella, jossa koe järjestetään tai kyseisen kennelpiirin naapurikunnassa.

Lisätietoa aloittelevan koiran pitkistä kokeista voit kysyä oman metsästysalueesi pystykorvakerhoista tai tutuilta harrastajilta.

Hirvenhaukkukokeen säännöt löytyvät täältä.

Lähteet: 

Kennelliiton kotisivut

Suomen Pystykorvajärjestön kotisivut